Jak se stát uživatelem

Jak se stát uživatelem

- vyplnit a podat (zaslat, přinést)  žádost o přijetí včetně lékařského posudku a dalších příloh, formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách domova v sekci Dokumenty

nebo si zájemce o služby si může sjednat informační schůzku se soc. pracovnicí a osobně Domov  navštívit, prohlédnout a formulář žádosti si vyzvednout

 

Podmínky pro přijetí:
 

  • cílová skupina-lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, apod.)
  • volná kapacita ve službě, která je požadována
  • věková hranice pro přijetí:
  • služba domov pro osoby se zdrav postižením – od 3 let věku
  • služba chráněné bydlení – od 18 let věku
  • služba sociálně terapeutické dílny – od 15 let věku

 

Okolnosti vylučující přijetí:

  • domov neposkytuje službu, o kterou je žádáno
  • je naplněná kapacita služby, která je požadována
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo akutní infekční nemoc žadatele nebo by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití)
  • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

1.7.2019

Nový ceník doplňkových služeb

více ...


Bylo ...