Vzdělávání

Domov PETRA zajišťuje vzdělávání klientů, na které se vztahuje povinná školní docházka, v Základní škole speciální v Blatné, Nerudova 505.

Doprava do školy je žákům domovem poskytována jako fakultativní služba (za poplatek dle sazebníku).

Obědy pro klienty Domova PETRA Mačkov jsou připraveny v Mačkově a do školy dováženy.

Organizačně spadá režim školy pod Základní školu speciální, domov budovu školy spravuje a udržuje a dále velmi úzce se školou spolupracuje.

Všichni žáci základní školy mají možnost 1x týdně využít sociálně terapeutické dílny, bazén a hipoterapii za poplatek dle sazebníku.

Bylo ...