Ošetřovatelská, zdravotní a lékařská péče

    

     Zdravotní péče je v Domově PETRA Mačkov poskytována dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., a to vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zdravotní sestry, fyzioterapeuté)

     Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci sociálních služeb formou přímé obslužné péče.

     Lékařskou péči poskytují lékaři, kteří nejsou zaměstnanci domova, ale do domova dojíždějí a ordinují přímo v prostorách domova v následujícím časovém rozsahu:

  • praktická lékařka pro dospělé 1x týdně
  • pediatr dle potřeb klientů
  • stomatolog 1x měsíčně
  • neurolog 1x za 2 týdny
  • psychiatr 1x za 3 týdny

 

     Dle potřeb klientů je péče zajištěna i mimo tyto ordinační termíny, a to přímo v ordinacích lékařů v místě jejich působení.

     Rehabilitační péči zajišťují vlastní zaměstnanci formou různých metod a technik včetně hiporerhabilitace. Ta je poskytována formou hipoterapie a dalších aktivit s využitím koní. Za tímto účelem domov v současné době chová 5 koní a 2 poníky.