Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Čarodějnice

27. 4. 2022 Poslední dubnová noc patří čarodějnicím. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto magickou noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. I u nás dodržujeme tyto zvyky a areál v našem Domově se dnes proměnil v útočiště čarodějnic a čarodějů. Nejenže všechny příšery naháněly pořádnou hrůzu svým vzezřením, ale překvapily svou šikovností a důvtipem při různých soutěžích, např. házení potvor do ohně, procházení bažinou a střílení pavouků, slalom na koštěti, vytahování pavouků z koše, hledání hadů ve sklenicích. Za velkého pokřiku byla upálena na hranici čarodějnice a samozřejmě nechybělo ani opékání buřtů. Nakonec všechny unavené čarodějnice odletěly na jakémkoliv dopravním prostředku do svých brlohů, aby načerpaly sílu na další slet.