Domov PETRA Mačkov

GDPR

Obecná ustanovení a kontaktní údaje

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost Domov PETRA Mačkov jakožto správce údajů (dále jen „Domov PETRA“ nebo „správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o svých zákaznících a uživatelích webových stránek (dále jen „uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).Zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Základní údaje o správci

Název: Domov PETRA Mačkov
Sídlo: Mačkov 79, 388 01 Blatná
IČO: 70871779

www: www.domovpetra.cz

jméno: Vlasta Maroušková
tel.: +420 383 413 100
E-mail: marouskova@domovpetra.cz