Domov PETRA Mačkov

Sazebníky

Jaké jsou poplatky a ceny za poskytované služby naleznete zde na této stránce.

Všechny aktuální sazebníky Domova PETRA Mačkov si tak můžete nerušeně prohlížet z pohodlí vašeho domova a současně je i máte k dispozici v elektronické podobě.

Sazebník úhrad - uživatelé do 18 let

Úhrada za ubytování u dětí do 18 let se nestanovuje.

STRAVOVACÍ JEDNOTKA DO 12 LET
Strava cena měsíční úhrada
snídaně 26 Kč    780 Kč
dopolední svačina 15 Kč 450 Kč
oběd 72 Kč 2 160 Kč
odpolední svačina 15 Kč 450 Kč
večeře 43 Kč 1 290 Kč
CELKEM 171 Kč 5 130 Kč
STRAVOVACÍ JEDNOTKA OD 13 DO 18 LET
Strava cena měsíční úhrada
snídaně 31 Kč   930 Kč
dopolední svačina 15 Kč 450 Kč
oběd 82 Kč 2 460 Kč
odpolední svačina 15 Kč 450 Kč
večeře 49 Kč 1 470 Kč
CELKEM 192 Kč 5 760 Kč
Stravovací jednotka ubytování za den strava za den věková hranice přídavek na dítě měsíční úhrada
do 12 let 0 Kč 171 Kč do 6 let 1 330 Kč 3 800 Kč
6 – 12 let 1 470 Kč 3 660Kč
od 13 do 18 let 0 Kč 192 Kč 12 – 15 let 1 470 Kč 4 290 Kč
15 – 26 let 1 580 Kč

4 180 Kč

Stupeň závislosti příspěvek na péči
I. stupeň (lehká závislost) 3 300 Kč
II. stupeň (středně těžká závislost) 6 600 Kč
III. stupeň (těžká závislost) 13 900 Kč
IV. stupeň (úplná závislost) 19 200 Kč

Výše úhrady za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4 písm. a) Zákona o sociálních službách.

Sazebník úhrad - uživatelé nad 18 let

Ubytování cena za 1 den měsíční úhrada
lůžko 305 Kč 9 150 Kč
     
SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Strava cena za 1 den měsíční úhrada
snídaně 39 Kč 1 170 Kč
dopolední svačina 17 Kč 510 Kč
oběd 115 Kč 3 450 Kč
odpolední svačina 17 Kč 510 Kč
večeře 67 Kč 2010 Kč
CELKEM 255 Kč 7 650 Kč
SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Strava cena za 1 den měsíční úhrada
snídaně  39 Kč 1 170 Kč
oběd 115 Kč 3 450 Kč
svačina  17 Kč 510  Kč
večeře 67 Kč 2010 Kč
CELKEM 238 Kč 7 140 Kč
SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Strava Strava cena za 1 den
oběd 115 Kč
 lůžko- služba ubytování za 1 den strava za 1 den celkem za den měsíční úhrada
 lůžko - DOZP 305 Kč 255 Kč 535 Kč 16 800 Kč
         
 lůžko- CHB 305 Kč 238 Kč 518 Kč 16 290 Kč
         
Položkový sazebník základních činností dle jednotlivých úkonů
Základní činnosti poskytované sociální služby Jednotlivé úkony základních činností
Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně terapeutické činnosti  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 

Maximální výše úhrady za poskytování péče činí 155,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně nebo 135,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně a  podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník fakultativních služeb

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme služby nad rámec základních činností, tzv. fakultativní služby. Uživatelé mohou, ale nemusí, tyto služby využívat. Úkony hradí uživatel ze svých zdrojů.

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   

Sazebníky služeb pro veřejnost

Stravování Cena 
snídaně 43 Kč
svačina 18 Kč
oběd 120 Kč
večeře 72 Kč
   

Lůžkoviny, bytový textil

Název prádla Cena 
1. Kapna 30,00 Kč
2. Prostěradlo, deka 27,00 Kč
3. Povlak na polštář 18,00 Kč
4. Ubrus 30,00 Kč
5. Ručník, utěrka, rouška, plena 12,00 Kč
6. Osuška 15,00 Kč
7. Závěs, záclona 38,00 Kč
8. Sedák 18,00 Kč
9. Chňapka  14,00 Kč
10. Deka, spacák, kobereček (jiná výplň než peří) 45,00 Kč
11. Plyšové hračky malé (do velikosti 30 cm)  9,00 Kč

Oblečení

Název prádla Cena 
1. Mikina, vesta, halena 36,00 Kč
2. Pracovní plášť 39,00 Kč
3. Pracovní zástěra, šaty 25,00 Kč
4. Tričko 27,00 Kč
5. Montérky 38,00 Kč
6. Elast. nebo pracovní kalhoty 27,00 Kč
7. Ponožky 14,00 Kč
8. Bunda zimní 45,00 Kč
9. Bunda péřová, deka péřová 85,00 Kč

Mandlování

Název služby Cena 
1. Jednolůžko, vyprané suché prádlo (kapna, polštář, prostěradlo) 18,00 Kč

Ceny jsou stanoveny za standardní položku, u nestandardní prádla (například s volány, neobvykle velké rozměry apod.) budou ceny služeb stanoveny individuálně.

Věková kategorie (ceny)   15 minut
děti do 15 let   100 Kč
dospělí   150 Kč
školy, školky (minimální počet 15 dětí)   30 Kč

Hmotnostní omezení osob pro jízdu na koni je max. 85 kg.

Služba cena 
fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova, mobilizační techniky 100 Kč/ 15 minut
   
Pronájem cena
víceúčelový sál 500 Kč/hod.
zasedací mísnost 500 Kč/hod.

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov