Domov PETRA Mačkov

Sazebníky

Jaké jsou poplatky a ceny za poskytované služby naleznete zde na této stránce.

Všechny aktuální sazebníky Domova PETRA Mačkov si tak můžete nerušeně prohlížet z pohodlí vašeho domova a současně je i máte k dispozici v elektronické podobě.

Sazebník úhrad - uživatelé do 18 let

Úhrada za ubytování u dětí do 18 let se nestanovuje.

STRAVOVACÍ JEDNOTKA DO 12 LET
Strava cena měsíční úhrada
snídaně 27 Kč    810 Kč
dopolední svačina 14 Kč 420 Kč
oběd 68 Kč 2 040 Kč
odpolední svačina 14 Kč 420 Kč
večeře 42 Kč 1 260 Kč
CELKEM 165 Kč 4 950 Kč
STRAVOVACÍ JEDNOTKA OD 13 DO 18 LET
Strava cena měsíční úhrada
snídaně 30 Kč   900 Kč
dopolední svačina 14 Kč 420 Kč
oběd 74 Kč 2 220 Kč
odpolední svačina 14 Kč 420 Kč
večeře 46 Kč 1 380 Kč
CELKEM 178 Kč 5 340 Kč
Stravovací jednotka ubytování za den strava za den věková hranice přídavek na dítě měsíční úhrada
do 12 let 0 Kč 165 Kč do 6 let 1 330 Kč 3 620 Kč
6 – 12 let 1 470 Kč 3 480Kč
od 13 do 18 let 0 Kč 178 Kč 12 – 15 let 1 470 Kč 3 870 Kč
15 – 26 let 1 580 Kč 3 760 Kč
Stupeň závislosti příspěvek na péči
I. stupeň (lehká závislost) 3 300 Kč
II. stupeň (středně těžká závislost) 6 600 Kč
III. stupeň (těžká závislost) 13 900 Kč
IV. stupeň (úplná závislost) 19 200 Kč

Výše úhrady za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4 písm. a) Zákona o sociálních službách.

Sazebník úhrad - uživatelé nad 18 let

Ubytování cena za 1 den měsíční úhrada
lůžko 280 Kč 8 400 Kč
     
SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Strava cena za 1 den měsíční úhrada
snídaně 37 Kč 1 110 Kč
dopolední svačina 15 Kč 450 Kč
oběd 105 Kč 3 150 Kč
odpolední svačina 15 Kč 450 Kč
večeře 63 Kč 1 890 Kč
CELKEM 235 Kč 7 050 Kč
SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Strava cena za 1 den měsíční úhrada
snídaně  37 Kč 1 110 Kč
oběd 105 Kč 3 150 Kč
svačina  15 Kč 450  Kč
večeře 63 Kč 1 890 Kč
CELKEM 220 Kč 6 600 Kč
SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Strava Strava cena za 1 den
oběd 105 Kč
 lůžko- služba ubytování za 1 den strava za 1 den celkem za den měsíční úhrada
 lůžko - DOZP 280 Kč 235 Kč 515 Kč 15 450 Kč
         
 lůžko- CHB 280 Kč 220 Kč 500 Kč 15 000 Kč
         
Položkový sazebník základních činností dle jednotlivých úkonů
Základní činnosti poskytované sociální služby Jednotlivé úkony základních činností
Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně terapeutické činnosti  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 

Maximální výše úhrady za poskytování péče činí 155,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně nebo 135,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně a  podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sazebník fakultativních služeb

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme služby nad rámec základních činností, tzv. fakultativní služby. Uživatelé mohou, ale nemusí, tyto služby využívat. Úkony hradí uživatel ze svých zdrojů.

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   

Sazebníky služeb pro veřejnost

Stravování Cena 
snídaně 42 Kč
svačina 16 Kč
oběd 110 Kč
večeře 70 Kč
   

Lůžkoviny, bytový textil

Název prádla Cena 
1. Kapna 30,00 Kč
2. Prostěradlo, deka 27,00 Kč
3. Povlak na polštář 18,00 Kč
4. Ubrus 30,00 Kč
5. Ručník, utěrka, rouška, plena 12,00 Kč
6. Osuška 15,00 Kč
7. Závěs, záclona 38,00 Kč
8. Sedák 18,00 Kč
9. Chňapka  14,00 Kč
10. Deka, spacák, kobereček (jiná výplň než peří) 45,00 Kč
11. Plyšové hračky malé (do velikosti 30 cm)  9,00 Kč

Oblečení

Název prádla Cena 
1. Mikina, vesta, halena 36,00 Kč
2. Pracovní plášť 39,00 Kč
3. Pracovní zástěra, šaty 25,00 Kč
4. Tričko 27,00 Kč
5. Montérky 38,00 Kč
6. Elast. nebo pracovní kalhoty 27,00 Kč
7. Ponožky 14,00 Kč
8. Bunda zimní 45,00 Kč
9. Bunda péřová, deka péřová 85,00 Kč

Mandlování

Název služby Cena 
1. Jednolůžko, vyprané suché prádlo (kapna, polštář, prostěradlo) 18,00 Kč

Ceny jsou stanoveny za standardní položku, u nestandardní prádla (například s volány, neobvykle velké rozměry apod.) budou ceny služeb stanoveny individuálně.

Věková kategorie (ceny)   15 minut
děti do 15 let   100 Kč
dospělí   150 Kč
školy, školky (minimální počet 15 dětí)   30 Kč

Hmotnostní omezení osob pro jízdu na koni je max. 85 kg.

Služba cena 
fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova, mobilizační techniky 100 Kč/ 15 minut
   
Pronájem cena
víceúčelový sál 500 Kč/hod.
zasedací mísnost 500 Kč/hod.

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov