Domov PETRA Mačkov

Dokumentace

Ať už hledáte žádosti, řád, zákony, či jiné dokumenty, na které odkazujeme na našich webových stránkách, tak zde jste na správném místě.

Všechny důležité dokumenty, které jsou k dispozici a zároveň ke stažení, jsme vám umístili sem na jedno místo.

Dokumenty
Ikona k dokumentu Žádost o přijetí do sociálně terapeutických dílen 9. 10. 2019 (266.5 kB)
Ikona k dokumentu Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby 9. 10. 2019 (436.3 kB)
Ikona k dokumentu Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 9. 10. 2019 (798.2 kB)
Ikona k dokumentu Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 9. 10. 2019 (519.4 kB)
Ikona k dokumentu Domácí řád Domova PETRA Mačkov 15. 10. 2019 (628.4 kB)
Ikona k dokumentu Zřizovací listina 12. 7. 2021 (242.8 kB)
Ikona k dokumentu Vzor smlouvy na soc. službu CHB 13. 9. 2021 (43.8 kB)
Ikona k dokumentu Vzor smlouvy na soc. službu DOZP 13. 9. 2021 (42.4 kB)
Ikona k dokumentu Vzor smlouvy na soc. službu STD 13. 9. 2021 (38.4 kB)
Ikona k dokumentu Výroční zpráva 2018 1. 10. 2021 (5.3 MB)
Ikona k dokumentu Výroční zpráva 2019 1. 10. 2021 (2.7 MB)
Ikona k dokumentu Výroční zpráva 2020 1. 10. 2021 (3.6 MB)
Ikona k dokumentu Pokyny pro návštěvy u uživatelů 29. 10. 2021 (300.1 kB)