Domov PETRA Mačkov

Základní informace

Domov PETRA Mačkov

  • je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem.
  • poskytuje sociální služby (pobytové, ambulantní) osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Pobytové služby

  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • chráněné bydlení.

Ambulantní služba

  • sociálně terapeutické dílny (tato služba je již kromě výše zmiňované cílové skupiny určena i seniorům).
O domově

Provoz Domova byl zahájen v roce 1999. Komplex mnoha budov byl citlivě zasazen do přívětivé jihočeské krajiny nedaleko Blatné, kde zajišťujeme našim klientům příznivé podmínky pro život, bydlení, práci, terapeutické aktivity i rehabilitaci.

Poskytujeme komplexní péči pro 130 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme pobytové, ošetřovatelské i lékařské služby.

A našim zaměstnancům pak nabízíme příjemné podmínky pro jinak náročnou a těžkou práci.

Základním posláním domova je podpořit naše uživatele pobytových služeb sociální péče žít plnohodnotným a spokojeným životem. Při své činnosti především dbáme na zachování přirozené sítě, respektujeme práva a lidskou důstojnost každého našeho uživatele.

Fotogalerie
Dokumenty
Ikona k dokumentu Zřizovací listina od 1. 1. 2024 9. 1. 2024 (182.3 kB)