Domov PETRA Mačkov

Sponzoři

Poděkování našim sponzorům

Jménem všech z Domova PETRA v Mačkově mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří jsou ochotni pomoci. Ať už je to radou, milým slovem, povzbuzením, věcným nebo finančním darem. Máme velké štěstí, že tyto příznivce má i náš Domov.

Jsou to návštěvy, které dávají najevo svou empatii a šíří kolem pohodu, dobrou náladu a nešetří úsměvem a vstřícným chováním vůči našim klientům.

Jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají svou přítomností a prací.

Jsou to někteří zaměstnanci, kteří věnují svůj volný čas a srdce našim klientům nad rámec svých povinností.

Jsou to dárci, kteří věcnými nebo finančními dary napomáhají rozvoji aktivit uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov.

Skláníme se nad jejich ochotou, obětavostí a uměním dávat.

Věříme, že nám zůstanete nablízku. A i když už nebudete z nejrůznějších důvodů moci pomáhat, budete vždycky s námi.

Děkujeme

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Rok 2021

RNDr. Ladislava Hoštičková
p. Jana Taršinská

Rok 2020

 • Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram
 • SUNHILL BEST of Cotton, s.r.o., Horažďovice
 • Mgr. H. Frolíková
  Potravinová banka JčK
 • Nadace Srdce pro Strakonice
 • p. L. Drhovská
 • p. E. Davidová
 • Sdružení Blatná šije roušky (p. Mayaleh, p. Perntová a kol.)
 • Ing. František Zábranský
  Ihg. Roman Češka
 • Blatenské strojírny s.r.o.
 • K. Sodomková, Blatná
 • p. Ivana Černá
 • Ing. Berta Dvořáková
 • BOCHEMIE a.s.
 • Madeta a.s.
 • Kulturní kavárna Železářství U Śulců
 • Společnost Red Bull Česká republika
  Lesní správa Orlík nad Vltavou s.r.o.
 • Miluška a Kateřina Prexlovy
  E.ON Distribuce, a.s.