Domov PETRA Mačkov

Sponzoři

Poděkování našim sponzorům

Jménem všech z Domova PETRA v Mačkově mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří jsou ochotni pomoci. Ať už je to radou, milým slovem, povzbuzením, věcným nebo finančním darem. Máme velké štěstí, že tyto příznivce má i náš Domov.

Jsou to návštěvy, které dávají najevo svou empatii a šíří kolem pohodu, dobrou náladu a nešetří úsměvem a vstřícným chováním vůči našim klientům.

Jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají svou přítomností a prací.

Jsou to někteří zaměstnanci, kteří věnují svůj volný čas a srdce našim klientům nad rámec svých povinností.

Jsou to dárci, kteří věcnými nebo finančními dary napomáhají rozvoji aktivit uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov.

Skláníme se nad jejich ochotou, obětavostí a uměním dávat.

Věříme, že nám zůstanete nablízku. A i když už nebudete z nejrůznějších důvodů moci pomáhat, budete vždycky s námi.

Děkujeme

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Rok 2023

Pomocník GIVT. cz

Orlík nad Vltavou, s.r.o., Lesní správa

Rok 2022

Dura Blatná

Univerzal Blatná

Lékárna Arnika Blatná

ČSOB stavební spořitelna Blatná

Město Bělčice

ZD a masna Bělčice

Jena Praha

Ing. Roman Češka

p. Věra Holcová

Potravinová banka JčK

MUDr. Martina Bambasová

p. Tereza Chvalová

Jatky Hradský, s.r.o.

Pekárna Klas Protivín

Danone a.s.

DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.

Dentimed s.r.o.

Mejtová Jana

Leifheit s.r.o.

Orlík nad Vltavou, s.r.o.

Rok 2021

RNDr. Ladislava Hoštičková
p. Jana Taršinská
p.Tereza Chvalová
MUDr. Pavla Krejnická
Lesní správa Orlík nad Vltavou s.r.o.