Domov PETRA Mačkov

Informace pro zájemce

 1. Vyplňte a zašlete (popř. přineste) vyplněnou Žádost o přijetí.
 2. Přiložte svůj lékařský posudek a další přílohy.

Popřípadě si můžete přímo sjednat informační schůzku s naší sociální pracovnicí a náš Domov Petra Mačkov osobně navštívit. Na vlastní oči si prohlédnete náš celý komplex a zároveň si odnesete i vytištěnou Žádost.

Bc. Hana Voříšková, sociální pracovnice
e-mail: voriskova@domovpetra.cz
tel: +420 383 413 102, +420 725 390 673

Podmínky pro přijetí:

 • cílová skupina
  • lidé s mentálním postižením,
  • nebo kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, apod.)
 • volná kapacita ve službě, která je požadována,
 • věková hranice pro přijetí
  • služba domov pro osoby se zdravotním postižením – od 3 let věku,
  • služba chráněné bydlení – od 18 let věku,
  • služba sociálně terapeutické dílny – od 15 let věku.

Okolnosti vylučující přijetí:

 • domov neposkytuje službu, o kterou je žádáno,
 • je naplněná kapacita služby, která je požadována,
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo akutní infekční nemoc žadatele, nebo by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Dokumenty
Ikona k dokumentu Žádost o přijetí do pobytových služeb 8. 10. 2019 (436.3 kB)
Ikona k dokumentu Žádost o přijetí do sociálně terapeutických dílen 8. 10. 2019 (266.5 kB)
Ikona k dokumentu Domácí řád Domova PETRA Mačkov 20. 10. 2019 (628.4 kB)