Domov PETRA Mačkov

Kontakt

Vlasta Maroušková

ředitelka

marouskova@domovpetra.cz

383 413 100, 602 434 429

Ing. Petra Kalousová

zástupkyně ředitelky, vedoucí eko. úseku

kalousova@domovpetra.cz

383 413 101, 725 390 671

Pavel Suda

zástupce ředitelky, vedoucí TH úseku

suda@domovpetra.cz

383 413 107, 606 658 312

Bc. Petra Očenášková

vedoucí chráněného bydlení a STD

ocenaskova@domovpetra.cz

383 413 105, 602 683 278

Radka Češková

vedoucí zdravotního úseku

ceskova@domovpetra.cz

383 413 106, 725 813 931

Kamila Říhová

mzdová účetní

rihova@domovpetra.cz

383 413 103

Mgr. Kateřina Borovská

sociální pracovnice

borovska@domovpetra.cz

383 413 121, 725 390 674

Bc. Lenka Levá

administrativní pracovnice, spojovatelka

leva@domovpetra.cz

383 413 111

Petra Karešová

vedoucí provozního úseku

karesova@domovpetra.cz

383 413 153, 725 390 672

Bc. Hana Voříšková

sociální pracovnice

voriskova@domovpetra.cz

383 413 102, 725 390 673