Domov PETRA Mačkov

Kontakt

Vlasta Maroušková

ředitelka

marouskova@domovpetra.cz

383 413 100, 602 434 429

Ing. Petra Huřťáková

zástupkyně ředitelky, vedoucí ekonomického úseku, personalistka

hurtakova@domovpetra.cz

383 413 101, 725 390 671

Pavel Suda

zástupce ředitelky, vedoucí TH úseku

suda@domovpetra.cz

383 413 107, 606 658 312

Bc. Petra Očenášková

vedoucí chráněného bydlení a STD

ocenaskova@domovpetra.cz

383 413 105, 602 683 278

Radka Češková

vedoucí zdravotního úseku

ceskova@domovpetra.cz

383 413 106, 725 813 931

Petra Karešová

vedoucí provozního úseku, finanční účetní

karesova@domovpetra.cz

383 413 153, 725 390 672

Mgr. Kateřina Borovská

sociální pracovnice

borovska@domovpetra.cz

383 413 121, 725 390 674

Mgr. Ludmila Brožová

sociální pracovnice

brozova@domovpetra.cz

383 413 135, 607 064 403

Bc. Hana Voříšková

sociální pracovnice

voriskova@domovpetra.cz

383 413 102, 725 390 673

Petra Prýmasová

stravovací provoz

prymasova@domovpetra.cz

383 413 104, 724 872 973

Kamila Říhová

mzdová účetní

rihova@domovpetra.cz

383 413 103

Recepce Domova PETRA Mačkov

recepce@domovpetra.cz

383 413 110, 607 018 286

Chráněné bydlení v Blatné

Nerudova 505, Blatná, 388 01

blatna@domovpetra.cz

, 601 075 524

Dagmar Dvořáková

administrativní pracovnice, spojovatelka

dvorakova@domovpetra.cz

383 413 111