Domov PETRA Mačkov

Sociálně terapeutické dílny

O službě

Okamžitá kapacita sociální služby STD je 30 osob.

Cílová skupina sociální služby STD jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením (mentální spolu s tělesným, případně smyslovým postižením) od 15 let věku a senioři.

Posláním ambulantní sociální služby STD je pracovní začlenění uživatelů, kteří z důvodu svého zdravotního postižení a snížené soběstačnosti nejsou umístitelní na otevřeném ani na chráněném trhu práce.

Cílem sociální služby STD je:
a) dlouhodobá a pravidelná podpora ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie,
b) seberealizace, pocit užitečnosti a smysluplné pracovní uplatnění uživatele služby,
c) zvýšení kvality života uživatele a přiblížení se životu jeho vrstevníků.

Zásady sociální služby STD jsou:
a) zachovávání lidské důstojnosti osob, kterým je sociální služba poskytována,
b) uživatelům je pomoc poskytována tak, že vychází z individuálně určených potřeb každého uživatele,
c) pomoc působí na uživatele aktivně, podporuje je v rozvoji jejich samostatnosti a motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání v nepříznivé situaci,
d) posilování sociálního začleňování uživatelů,
e) důsledné dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tato služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Sociálně terapeutické dílny v Domově PETRA Mačkov jsou financovány z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI, Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální služba je realizována v těchto dílnách:

  • tkalcovská,
  • keramická,
  • šití-vyšívání-pletení,
  • malba na hedvábí,
  • výroba loutek a dekorací.

Úhrada za tuto službu se týká pouze odběru stravy

Stravování cena vč. DPH (snížená sazba)
celodenní strava (v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel)  220 Kč
oběd 105 Kč

Časový rozsah služby (viz tabulka)

  Vyšívání, šití, pletení/ Malba na hedvábí
Výroba dekorací a loutek
Tkalcovská dílna
Keramická dílna
Pondělí 6:45 - 18:45 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15
Úterý 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45
Středa 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45 6:45 – 15:15
Čtvrtek 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15
Pátek 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45

Sazebník fakultativních služeb

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme služby nad rámec základních činností, tzv. fakultativní služby. Uživatelé mohou, ale nemusí, tyto služby využívat. Úkony hradí uživatel ze svých zdrojů.

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   

Přístup do domova i dalších prostor v areálu domova jsou bezbariérové.

Jídelna a toalety se nacházejí v těsné blízkosti dílen.

Ve vstupní hale je pro klienty dílen vyhrazena šatna, všem je k dispozici menší bufet s občerstvením a k odpočinku je možno využít relaxační koutek nebo rozsáhlý park s hezkým výhledem na okolí domova.

Po uzavření smlouvy je klientům sociálně terapeutických dílen sestaven individuální rozvrh s ohledem na jejich přání, zájmy, možnosti a schopnosti.

Výrobky jsou pak určeny k výzdobě domova, k přímému prodeji nebo různým výstavám.

Pro jejich nápaditost a originalitu jsou velmi obdivované a žádané.

Fotogalerie
Dokumenty
Ikona k dokumentu Žádost o poskytnutí soc. služby STD 20. 7. 2023 (228.6 kB)