Domov PETRA Mačkov

Sociálně terapeutické dílny

O službě

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani na chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně terapeutické dílny v Domově Petra Mačkov jsou až do konce roku 2021 financovány z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V, Operačního programu Zaměstnanost.

Dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tato služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Kapacita dílen v Domově Petra Mačkov je 30 míst. Určeno pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let věku a senioři.

Sociální služba je realizována v těchto dílnách:

  • tkalcovská,
  • keramická,
  • šití-vyšívání-pletení,
  • malba na hedvábí,
  • výroba loutek a dekorací.

Služba není určena pouze pro klienty domova, ale i pro zájemce z řad veřejnosti příslušné cílové skupiny.

Úhrada za tuto službu se týká pouze odběru stravy

Stravování cena vč. DPH (snížená sazba)
celodenní strava (v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel)  175 Kč
oběd 79 Kč

Časový rozsah služby (viz tabulka)

  Tkalcovská dílna/ Malba na hedvábí
Výroba dekorací a loutek
Vyšívání, šití a pletení
Keramická dílna
Pondělí 6:45 - 18:45 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15
Úterý 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45
Středa 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45 6:45 – 15:15
Čtvrtek 6:45 – 15:15 6:45 – 18:45 6:45 – 15:15 6:45 – 15:15
Pátek 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45 6:45 – 11:45

Sazebník fakultativních služeb

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme služby nad rámec základních činností, tzv. fakultativní služby. Uživatelé mohou, ale nemusí, tyto služby využívat. Úkony hradí uživatel ze svých zdrojů.

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   

Přístup do domova i dalších prostor v areálu domova jsou bezbariérové.

Jídelna a toalety se nacházejí v těsné blízkosti dílen.

Ve vstupní hale je pro klienty dílen vyhrazena šatna, všem je k dispozici menší bufet s občerstvením a k odpočinku je možno využít relaxační koutek nebo rozsáhlý park s hezkým výhledem na okolí domova.

Po uzavření smlouvy je klientům sociálně terapeutických dílen sestaven individuální rozvrh s ohledem na jejich přání, zájmy, možnosti a schopnosti.

Výrobky jsou pak určeny k výzdobě domova, k přímému prodeji nebo různým výstavám.

Pro jejich nápaditost a originalitu jsou velmi obdivované a žádané.

Fotogalerie