Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Výstava ve firmě AstenJohnson, s.r.o

10. 5. 2023. Již mnoho let probíhá ve strakonické firmě AstenJohnson, s.r.o. stálá prodejní výstava výrobků klientů z našich sociálně-terapeutických dílen. Jako každý rok, tak i letos v květnu jsme obrazy, keramiku, loutky a různé dekorace, tkané koberce a polštáře nebo malované šátky na hedvábí znovu obměnili. Podle slov zaměstnanců firmy, naše výstava oživuje vstupní halu a sklízí velký obdiv, což nás velmi těší. Děkujeme za zprostředkování expozice a dlouholetou spolupráci.