Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Výlet do Písku

6.6.2024 Stalo se již tradicí, že naši uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním postižením jezdí v červnu na výlet do Písku, aby si prohlédli nově vytvořené sochy z písku. Letos je ztvárněn příběh voroplavby počínající kácením stromů, vázání vorů po samotnou plavbu, zastávku v plavecké hospodě a odevzdání voru s nákladem v cílovém místě. Během zimy plavci pracovali jako lesní dělníci a věnovali se kácení stromů. Po poražení stromy v lese odvětvili, zbavili kůry a převezli je k řece na vaziště. Na konci března se na vazištích klády svalovaly do vody a z nich se vázaly vory a spojovaly ve vorové prameny. Plavba vorů ze střední Otavy do Prahy trvala zpravidla tři až čtyři dny. Pramen byl řízen a dohlížel na něj nejzkušenější plavec a držitel patentu pro daný vodní tok. S ním pluli dva stálí plavci a jeden, který se po splutí obtížnějšího úseku Otavy vracel zpět ze Zvíkova na kole. Podél řeky se nacházela řada plaveckých hospod, kde si plavci mohli odpočinout a občerstvit se nebo přespat. Po dokončení plavby v Praze se plavci vraceli zpět domů do jižních Čech. Chodívali pěšky, později jezdili na kole či vlakem. Tak toto všechno si mohli naši klienti prohlédnout na pěti pískových sochách. Tvorba každé z nich trvala až pět dnů. Procházka pokračovala přes starý kamenný most do Palackého sadů. Zakončení výletu bylo připraveno opět v restauraci U Reinerů, kde si všichni pochutnali na výborném obědě a cestu domů si ještě osladili výtečnou zmrzlinou. Tak zase za rok.