Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Zábavné odpoledne

8.1.2020 Ve středu se sešli v našem víceúčelovém sále klienti oddělení Včela, Motýl a Beruška, aby společně strávili zábavné odpoledne. Nejdříve absolvovali několik soutěžních disciplín. Při soutěžích panovala dobrá nálada, výkony byly odměněny drobnými dárečky. K dobrému naladění přispělo následné grilování buřtíků na terase oddělení Včela. K poslechu a zpěvu zahrála na kytaru paní Jana Viktorová. Poté klienti zhlédli na zahradě malý ohňostroj - fontánu a kdo měl odvahu, mohl s dopomocí vypalovat i římanky. Na závěr tohoto bohatého programu se někteří klienti přesunuli opět na sál a zde si ještě užili společný večer, pobavili se při sledování filmů a videí z různých kulturních akcí.