Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Turnaj v kuželkách

5.2.2020 V prvním únorovém týdnu se naši kuželkáři zúčastnili na základě aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 12. ročníku turnaje „ O TÁBORSKÝ DŽBÁNEK“, který pořádal Denní a týdenní stacionář Klíček Záluží. Ze 45 závodníků obsadila O. Pešková 5. místo a D. Jandová získala bronz. Z devíti družstev se umístil náš tým ve složení J. Loužecká, O. Pešková, D. Jandová, V. Čížek a V. Richter na stříbrném stupínku. Po dvanácti ročnících se drží Domov PETRA stále na prvním místě. Všem sportovcům moc gratulujeme.