Domov PETRA Mačkov

Aktuality

Přehodnocování

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru a usnesení vlády ČR o zákazu shromažďování obyvatel nebude v Domově PETRA Mačkov probíhat v tomto období přehodnocení průběhu poskytování sociálních služeb. Poskytování jednotlivých sociálních služeb bude pokračovat ve stávajícím režimu. Pokud bude nutné provést jakékoliv změny v poskytování sociálních služeb, budeme tyto změny řešit u jednotlivých uživatelů individuálně.