Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Mačkov

     V pobytové službě chráněné bydlení je poskytována služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

     Kapacita této služby je v současné době přechodně navýšena z 52 na 57 lůžek, věková hranice od 18 let věku.

     Služba je poskytována nepřetržitě.

Dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při chodu domácnosti,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

     V Domově PETRA je realizována na dvou adresách: Mačkov 79, s kapacitou 50, resp. 55 lůžek a na adrese Blatná, Nerudova 505, s kapacitou 2 lůžka.

     V Mačkově je v areálu domova 5 domků o 10 pokojích, většinou jednolůžkových. Každý pokoj je vybaven nábytkem z masivního dřeva, má svůj balkon nebo terasu v přízemí. Klient si ho může případně dovybavit – dalším nábytkem, televizorem atp. Vždy 2 pokoje mají společné sociální zařízení. V každém domku je společenská místnost a jídelna s kuchyňskou linkou.

     Klienti této sociální služby jsou podporováni v co největší soběstačnosti ve všech základních činnostech. Denně se účastní terapií v sociálně terapeutických dílnách a dalších aktivizačních činností, které mají sestavené podle individuálního rozvrhu. Po skončení terapií mají ještě možnost využít zájmové kroužky, které fungují v odpoledních hodinách. Další možností je pak pracovní zapojení formou DPČ přímo v domově dle jeho potřeb a požadavků nebo se věnují činnostem spojených s vedením domácnosti a péči o venkovní prostory.