Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

     V pobytové sociální službě domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  

     Kapacita této služby je 70 lůžek, věková hranice od 3 let věku.

 

     Služba je poskytována nepřetržitě.

 

     Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,  
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu s e společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

     V domově PETRA Mačkov je služba realizována na 3 odděleních – Včela, Beruška a Motýl.

 

     Základem péče je péče a podpory je zejména péče ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační. Kromě ní pak ještě péče terapeutická, vzdělávací a výchovná.

 

     Oddělení jsou účelně a moderně vybavena. Typický je tzv. stropní pojezdový zvedací systém na dvou odděleních, který splňuje funkci zvedáků, chodítek apod. Pro uživatele je transport příjemný a personálu slouží používání systému k usnadnění namáhavé fyzické práce. I imobilní klient se za jeho pomoci dostane velmi lehce např. i do bazénu nebo do ordinace lékaře.

 

     Protože tuto službu využívají zejména klienti s těžkým kombinovaným postižením, jsou pokoje vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitním systémem a množstvím různých polohovacích pomůcek, které denně používá odborně školený personál.

 

     Klienti mají možnost zapojit se nejen aktivizační činnosti přímo na jednotlivých odděleních v prostorných hernách, ale mohou dle svých možností využít např. hipoterapii, bazénový komplex přímo v domově, muzikoterapii, skupinové cvičení, taneční při speciálních tancích s vozíky a další aktivity, které domov nabízí.

 

     Kromě toho může ještě klient využít další sociální službu, a to jsou sociálně terapeutické dílny, které jsou přímo v domově, a přístup do nich je také bezbariérový.

 

     Všechna oddělení disponují velkou prostornou terasou, která nabízí i imobilním klientům upoutaným na lůžko pobyt venku a která má přímou bezbariérovou návaznost na park a venkovní prostory.