Sociálně terapeutické dílny

 

Sociálně terapeutické dílny

 

     Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani na chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

     Sociálně terapeutické dílny v Domově PETRA Mačkov jsou až do konce roku 2018 financovány z projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV, Operačního programu Zaměstnanost


Dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

     Okamžitá kapacita dílen v Domově PETRA Mačkov je 30 míst, věková struktura: cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let věku a senioři.

 

Sociální služba realizována realizována v těchto dílnách:

  • tkalcovská
  • keramická
  • šití-vyšívání-pletení
  • malba na hedvábí
  • výroba loutek a dekorací

 

     Služba není určena pouze pro klienty domova, ale i pro zájemce z řad veřejnosti příslušné cílové skupiny.

 

     Úhrada za tuto službu se týká pouze odběru stravy, a to:

     170 Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel nebo 62 Kč za oběd

 

Časový rozsah služby viz tabulka:

 

Tkalcovská dílna

Výroba dekorací a loutek

Vyšívání, šití a pletení

Keramická dílna

Pondělí

6:45 – 18:45

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

Úterý

6:45 – 15:15

6:45 –  18:45

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

Středa

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

6:45 – 18:45

6:45 – 15:15

Čtvrtek

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

6:45 – 15:15

6:45 –  18:45

Pátek

6:45 – 11:45

6:45 – 11:45

6:45 – 11:45

6:45 – 11:45

 

 

     Přístup do domova i dalších prostor v domově je bezbariérový.

     Jídelna a toalety se nacházejí v těsné blízkosti dílen.

     Ve vstupní hale je pro klienty dílen vyhrazena šatna, všem je k dispozici menší bufet s občerstvením a k odpočinku je možno využít rozsáhlý park s hezkým výhledem na okolí domova.

     Po uzavření smlouvy je klientům sociálně terapeutických dílen sestaven individuální rozvrh s ohledem na jejich přání, zájmy, možnosti a schopnosti.

     Výrobky jsou pak určeny k výzdobě domova, k přímému prodeji nebo různým výstavám.

     Pro jejich nápaditost a originalitu jsou velmi obdivované a žádané.