Sponzoři

 

Poděkování našim sponzorům
 
    Jménem všech z domova PETRA v Mačkově dovolte, abych poděkovala všem, kteří jsou ochotni pomoci. Ať už je to radou, milým slovem, povzbuzením, věcným nebo finančním darem.
    Máme velké štěstí, že tyto příznivce má i náš Domov.
    Jsou to návštěvy, které dávají najevo svou empatii a šíří kolem pohodu, dobrou náladu a nešetří úsměvem a vstřícným chováním vůči našim klientům
    Jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají svou přítomností a prací.
    Jsou to někteří zaměstnanci, kteří věnují svůj volný čas a srdce našim klientům nad rámec svých povinností.
    Jsou to dárci, kteří věcnými nebo finančními dary napomáhají rozvoji aktivit uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov.
 
    Skláníme se nad jejich ochotou, obětavostí a uměním dávat.
    Věříme, že nám zůstanete nablízku
    A i když už nebudete z nejrůznějších důvodů moci pomáhat, budete vždycky s námi.
 
Děkujeme                                      Vlasta Maroušková
                                            ředitelka Domova PETRA Mačkov

Rok 2018
Ing. Josef Bečvář
Město Bělčice

 
 

Rok 2017

Mgr. Miloš Klikar
DENTIMED s.r.o., Náchod
Ing. Roman Češka
Pekárna KLAS Polanských Protivín
Obec Mačkov
Jaroslav Strnad
VESAD s.r.o. Daniel Zíka
POGRR s.r.o., Příbram
Pivovar Dudák Strakonice
Ing. Josef Němec, Laboratoř Písek
PharmDr. Ladislava Hoštičková, Slaník
SDH Čížová
Mgr. Zdeňka Popely
Orlík nad Vltavou s.r.o., Praha 6
SCONTO Nábytek, Praha - Černý most

 

Rok 2016

PharmDr. Ladislava Hoštičková, Slaník
Naďa Bretšnajdrová, Lubná
Jindřich Bláha, Mačkov
Ing. Josef Němec, Laboratoř Písek
Pekárna KLAS Polanských Protivín
Laboratoř Písek
Pivovar Dudák Strakonice
VESAD s.r.o. Daniel Zíka
MVDr. Viktor Stošek, Blatná

SERVIS-K Jiří Kolář, Mačkov
MUDr. Pavla Krejnická, Blatná
MUDr. Martina Bambasová, Písek
Nutricia a.s., Praha 4

SCONTO Nábytek, Praha - Černý most
POGRR s.r.o., Příbram
Orlík nad Vltavou s.r.o., Praha 6
Mgr. Miloš Klikar
Ing. Roman Češka
FORSAPI s.r.o.
Centrum P + H, Blatná
ISŠ Příbram
SOŠ Písek
Kaufland Písek
SDH Čížová


 

Bylo ...