Sponzoři

 

Poděkování našim sponzorům
 
    Jménem všech z domova PETRA v Mačkově dovolte, abych poděkovala všem, kteří jsou ochotni pomoci. Ať už je to radou, milým slovem, povzbuzením, věcným nebo finančním darem.
    Máme velké štěstí, že tyto příznivce má i náš Domov.
    Jsou to návštěvy, které dávají najevo svou empatii a šíří kolem pohodu, dobrou náladu a nešetří úsměvem a vstřícným chováním vůči našim klientům
    Jsou to dobrovolníci, kteří pomáhají svou přítomností a prací.
    Jsou to někteří zaměstnanci, kteří věnují svůj volný čas a srdce našim klientům nad rámec svých povinností.
    Jsou to dárci, kteří věcnými nebo finančními dary napomáhají rozvoji aktivit uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov.
 
    Skláníme se nad jejich ochotou, obětavostí a uměním dávat.
    Věříme, že nám zůstanete nablízku
    A i když už nebudete z nejrůznějších důvodů moci pomáhat, budete vždycky s námi.
 
Děkujeme                                      Vlasta Maroušková
                                            ředitelka Domova PETRA Mačkov
 
 
Rok 2019
Nutricia a.s.
Město Bělčice

 

Rok 2018
Ing. Josef Bečvář
Město Bělčice
POGRR s.r.o., Příbram
Bigfood s.r.o., Kralupy nad Vltavou
VESAD s.r.o., Sedlice
DENTIMED s.r.o., Náchod
Oberbank Leasing s.r.o., Praha 2
POGRR s.r.o., Příbram
Masokombinát Písek
Sconto Nábytek s.r.o., Praha – Stodůlky
Orlík nad Vltavou s.r.o.
MUDr. Pavla Krejnická, Blatná
Ing. Roman Češka
SDH Čížová
Ing. František Zábranský

 
 

1.7.2019

Nový ceník doplňkových služeb

více ...


Bylo ...